Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Kaiser Tekstil ve Kimyevi Ürünleri Paz. Tic. A.Ş. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında http://www.kaisertekstil.com/iletisim adresinde yer alan iletişim formu hakkında hazırlanmıştır.

İnternet sitemizdeki iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanabilmeniz adına gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması, ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi ve başvuruda bulunduğunuz konu hakkında sizinle iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Koşuyolu, Cenap Şahabettin Sk. No:44-46, 34718 Kadıköy/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya elifn@kaisertekstil.com e-posta adresine iletebilirsiniz.